• Redactie

Kerstachtige woorden van onze Burgemeester

Naast dat de Burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt. tijdens Lichtjesavond een spannend kerstverhaal voorlas aan de kleine bezoekertjes, sprak zij voordat de lichtjes in de boom officieel werden ontstoken ook nog een mooie kerst toespraak uit. Voor een ieder die er niet bij kon zijn, vroeg de redactie deze toespraak op om alsnog te lezen!


"Beste Lichtjesavondgasten, dames en heren, jongens en meisjes,


Hartelijk welkom op deze feestelijke avond, zonder twijfel de mooiste avond van het jaar. Want het is Lichtjesavond! Traditiegetrouw is dit de aftrap van De Donkere Dagen van Delft. En wat ziet de stad er weer prachtig uit! Vanavond hangt er magie in de lucht, je kunt er niet omheen. Delft is omgetoverd tot sprookjesland. Anton Pieck zou hier likkebaardend rondlopen. En dat alles dankzij de mensen die deze avond mogelijk maken: organisatie, ondernemers en vele vrijwilligers. Beste mensen, namens iedereen: van harte bedankt! We ontsteken zo dadelijk de lampjes in de kerstboom, we slenteren langs de kilometerslange Lichtjesmarkt, maken een selfie bij de kerstboom, snoep wat en drink wat.  Zo’n loeiheet glas Glühwein bijvoorbeeld, dat gaat er wel in. En zo’n beker warme chocolademelk is natuurlijk ook niet te versmaden. Niet perse in die volgorde trouwens.


Maar voordat we zover zijn, wil ik graag even met u stilstaan bij een serieus onderwerp: het licht. Sinds de oudheid spelen licht en vuur een belangrijke rol in religie en spiritualiteit. Vuur symboliseert licht, warmte en vooral: liefde. Denk aan 2 november, Allerzielen, de dag waarop de doden worden herdacht. Vooral in zuidelijke landen is de traditie nog springlevend om op die dag de doden te bezoeken. En natuurlijk worden er dan op die begraafplaatsen en kerkhoven kaarsjes gebrand.


Maar het is toch vooral tijdens feestelijke gelegenheden, dat we onze eigen geliefden missen. Je herinnert je de momenten samen. Vooral als iedereen onbekommerd en vrolijk is, voel je het gemis. Daarom wil ik graag, als we straks samen rond de verlichte kerstboom staan, samen onze geliefden gedenken. Geliefden die niet meer bij ons zijn, maar die we altijd in ons hart dragen. Vandaag denken we speciaal aan hen en herinneren ons dat grote geluk, toen alles nog bij het oude was, gelukkige tijden. Via Facebook attendeerde iemand mij ook op de vele mensen die voor vrede en veiligheid in het buitenland werken, de mensen van Defensie. Ook aan hen denken wij vandaag. Dat wil graag ook eens gezegd hebben. Tegelijkertijd staan we stil bij de geliefden die nog wél bij ons zijn. En bedenken hoe waardevol dat is. Laten we daarom niet vergeten daar elke dag naar te leven – te vertellen wat we voor elkaar betekenen en in elkaar waarderen. En als straks de – meer dan 1500 led-lampjes de Markt verlichten – laten we dan aan dierbaren denken die nog bij ons zijn én onze geliefde doden herdenken.


En dan is nu het hoogtepunt van de avond aangebroken. Het doet mij deugd dat ik nu kan overgaan tot het ontsteken van de lampjes in deze prachtige kerstboom. Beste mensen, ik wens u fijne Lichtjesavond en mooie Donkere Dagen toe!"